Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

Witamy

w Biuletynie Informacji Publicznej

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

w Osieku

 

Nasz adres:

ZESPÓŁ Szkół IM. JANA PAWŁA II
W OSIEKU
28-221 Osiek ul. Wolności 24A
Tel./fax (15) 867-12-01

e-mail: zsosiek@gmail.com

strona www: www.zsosiek.pl
strona BIP: www.bip.zsosiek.pl

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej  i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

1823