http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Drukuj strone
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 
data publikacji:  11-09-2016 | 19:21
data ostatniej modyfikacji:  11-10-2017 | 15:04
data wytworzenia dokumentu:  09-09-2016
autor dokumentu: Alicja Sroczyńska
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko
   
Przetarg nieograniczony na "Dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 2016/2017" postępowanie drugie 11.09.2016

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

Ogłasza drugi przetarg nieograniczony na zadanie:

 

„Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 2016/2017”na:

 

- Artykuły ogólnospożywcze:

- Drób.

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości pow. kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

 

Termin realizacji zamówienia: od 26.09.2016 r. do 30.07.2017 r.

 

Ø   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku przy
ul. Wolności 24a od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej:   www.bip.zsosiek.pl

Ø   Upoważnione osoby do kontaktu z Wykonawcami:   Monika Górska – tel. 697585144,  

Ø   Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie (pokój nr 3).

Ø   Termin składania ofert upływa dnia 19.09.2016 r. o godz. 10.30.

Ø   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2016 r. o godz. 10.35 w sali nr 8h (parter budynku głównego)

Ø   Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Ø   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane pakiety.

Ø   Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

Ø   Więcej informacji znajduje się w załącznikach.

 

 
Zalaczniki:
druga-specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-2016-na-art.pdf
zalacznik-nr-1.-oferta.doc
zalacznik-nr-2a.doc
zalacznik-nr-3.-oswiadczenie-wykonawcy.doc
zalacznik-nr-4.-projekt-umowy.doc
zalacznik-nr-5.-informacja-grupa-kapitalowa.doc
zalacznik-nr-6.-informacja-o-vat.doc
zalacznik-nr-2d.xls
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska