http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Drukuj strone
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 
data publikacji:  01-09-2016 | 20:36
data ostatniej modyfikacji:  14-09-2016 | 13:35
data wytworzenia dokumentu:  01-09-2016
autor dokumentu: Alicja Sroczyńska
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko
   
Przetarg nieograniczony na "Dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 2016/2017" 01.09.2016

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 
DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU
2016/2017

Zamawiający:                                                                                     

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 

 28-228 Osiek, ul. Wolności 24a

tel.: 15/8671201; fax:  15/8671201

e-mail:  zsosiek@gmail.com

www.bip.zsosiek.pl

       I.            Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego.

    II.             Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej i kuchni przedszkolnej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku według poniższego wykazu:

Pakiet 1. Artykuły ogólnospożywcze CPV – 15800000-6;

Pakiet 2. Produkty mleczarskie CPV – 15500000-3;

Pakiet 3. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie CPV – 15810000-9;

Pakiet 4. Drób i przetwory drobiowe CPV – 15112000-6;

Pakiet 5. Mięso i produkt mięsne CPV – 15100000-9;

Pakiet 6. Produkty głęboko mrożone, ryby przetworzone i konserwowane CPV–15896000-5, CPV – 15000000-1;

Pakiet 7. Jaja kurze CPV – 0314000-4;

Pakiet 8. Warzywa, owoce i orzechy w tym tropikalne CPV – 03220000-9, CPV – 032221000-4.

Szczegółowy opis każdego pakietu (części) znajduje się w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr 2a do 2h.

III.   CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg SIWZ

IV.  Termin i miejsce wykonania zamówienia.

1.    W terminie od 15.09.2016 r. do 31.07.2017 r.

2.    Miejscem realizacji zamówienia jest:

a) kuchnia stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku, ul. Wolności 24a,
 28-221 Osiek;

 b)  kuchnia Publicznego Przedszkola w Osieku, ul. Wolności 16, 28-221 Osiek.

V.         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią wymagania zawarte w SIWZ.

VI.     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 09.09.2016 do godz. 13.30 osobiście (lub wysłać pocztą) w sekretariacie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, ul. Wolności 24a, 28-221 Osiek (pokój nr 3)

VII.     SIWZ z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.zsosiek.pl oraz w siedzibie Zamawiającego:

             

 

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

/-/ Małgorzata Kunowska

 

 
Zalaczniki:
specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-2016-z-zalacznikami.pdf
ogloszenie-nr-304490-bzp.doc
zalacznik-nr-1.-oferta.doc
zalacznik-nr-2a.xls
zalacznik-nr-2b.xls
zalacznik-nr-2c.xls
zalacznik-nr-2d.xls
zalacznik-nr-2e.xls
zalacznik-nr-2f.xls
zalacznik-nr-2g.xls
zalacznik-nr-2h.xls
zalacznik-nr-3.-oswiadczenie-wykonawcy.doc
zalacznik-nr-4.-projekt-umowy.doc
zalacznik-nr-5.-informacja-grupa-kapitalowa.doc
zalacznik-nr-6.-informacja-o-vat.doc
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska