http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Drukuj strone
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 
data publikacji:  04-09-2015 | 16:24
data ostatniej modyfikacji:  07-09-2016 | 08:30
data wytworzenia dokumentu:  04-09-2015
autor dokumentu: Sroczyńska Alicja
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko
   
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 2015/2016" 04.09.2015

Osiek, dnia 04 września 2015 r.

ZS.3410/02/15

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W POSTĘPOWANIU NA:

„DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU 2015/2016” 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Osieku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP, na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na „Dostawę artykułów  żywnościowych dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 2015/2016”.

Liczba złożonych ofert: 11;

Liczba części na które wpłynęły oferty: 8

Zestawienie złożonych ofert z oceną punktową :

 

Numer i nazwa pakietu (części)

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty Netto/Brutto

(w zł.)

Ilość punktów przyznanych w kryterium oceny ofert cena – 100%

Pakiet 1. Artykuły ogólnospożywcze

7

ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o. o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

20 406,92

22 340,39

100

8

Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Wójcik

Porąbki 105, 26-004 Bieliny

21 243,50

22 843,14

96

Pakiet 2. Produkty mleczarskie

8

Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Wójcik

Porąbki 105, 26-004 Bieliny

12 934,80

13 581,56

100

Pakiet 3. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

11

P.P.H.U. Nasternak Witold ul. Sandomierska 10, 28-221 Osiek

 8 254,40

8 685,00

 

100

Pakiet 4. Drób

4

Kabanos Machów Sp. z o. o. ul. Strefowa 7, 39-400 Tarnobrzeg

10 846,80

11 389,15

100

6

EB SP. Z o. o. 20-703 Lublin, ul. Cisowa 9

11 025,00

11 576,25

98

9

Sklep Spożywczo – Mięsny, Zygmunt  Kusik 

ul. Rynek 28, 28-221 Osiek

15 157,00

15 914,85

72

Pakiet 5. Mięso i produkty mięsne.

4

Kabanos Machów Sp. z o. o. ul. Strefowa 7, 39-400 Tarnobrzeg

18 561,24

19 489,30

99

5

Zakład Masarski Henryka Zychowicz ul. Kościelna 14,

26-021 Daleszyce.

21 767,67

22 856,05

84

6

EB SP. Z o. o. 20-703 Lublin, ul. Cisowa 9

18 288,00

19 202,40

100

Pakiet 6. Produkty głęboko mrożone, ryby przetworzone i konserwowane.

1

Horeb Frost s.c. ul. Sienkiewicza 145, 39-400 Tarnobrzeg 

21 743,60

22 830,78

83

2

AKWEN II Wojciech Kamiński 02-270 Marki, ul. Ciurlionisa 4, Oddział Kielce, 25-415 Kielce, ul. Górna 25

18 049,56

18 952,04

100

3

REN Sp. z o. o. Franciszek Pracoń, 26-600 Radom, ul. Tartaczna 3

Treść oferty nie zgodna z SIWZ

 

Oferta nie podlega ocenie

10

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo – Handlowe „ PINGWINEK” Jerzy Świerszcz, Anna Świerszcz Spółka Jawna 25-320 Kielce, ul. Domaszowska 94

19 383,40

20 352,57

93

Pakiet 7. Produkty zwierzęce i podobne – jaja kurze.

7

ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o. o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Wójcik

Porąbki 105, 26-004 Bieliny

2 628,11

2 759,52

100

8

Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Wójcik

Porąbki 105, 26-004 Bieliny

3 764,59

3 952,82

70

9

Sklep Spożywczo – Mięsny, Zygmunt  Kusik  ul. Rynek 28, 28-221 Osiek

5 682,40

5 966,52

46

Pakiet  8. Warzywa, owoce i orzechy w tym tropikalne.

 

8

Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Wójcik Porąbki 105, 26-004 Bieliny

27 565,03

29 130,51

100

9

Sklep Spożywczo – Mięsny, Zygmunt  Kusik  ul. Rynek 28, 28-221 Osiek

42 993,00

45 414,87

 

64

 

Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty złożone przez poniższych Wykonawców:

Pakiet 1. ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o. o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków – cena brutto:
              22 340,39 zł.

Pakiet 2. Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Wójcik Porąbki 105, 26-04 Bieliny - cena brutto:
             13 581,56  zł.

Pakiet 3. P.P.H.U. Nasternak Witold ul. Sandomierska 10, 28-221 Osiek - cena brutto: 8685,00  zł.

Pakiet 4. Kabanos Machów Sp. z o. o. ul. Strefowa 7,39-400 Tarnobrzeg– cena brutto: 11389,15 zł.

Pakiet 5. EB SP. Z o. o. 20-703 Lublin, ul. Cisowa 9 - cena brutto: 19 202,40 zł.

Pakiet 6. Akwen II Wojciech Kamiński 05-270 Marki, ul Ciurionisa 4, Oddział Kielce, 25-415
               Kielce, ul. Górna 4 – cena brutto: 18 952,04 zł.

Pakiet 7. ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o. o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków – cena brutto:

               2 759,52  zł.

Pakiet 8. Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Wójcik Porąbki 105, 26-04 Bieliny – cena brutto:

              29 130,51  zł.

 

Uzasadnienie wyboru: oferty złożone przez w/w oferentów spełniają warunki określone w SIWZ
 i wymogi ustawy Pzp w związku, z czym nie podlegają odrzuceniu, a Wykonawcy nie podlegają  wykluczeniu z postępowania przetargowego oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 100 pkt.

 

Pozostałe informacje:

1.         Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: REN Sp. z o. o. Franciszek Pracoń, 26-600 Radom, ul. Tartaczna 3.  Na podstawie art.89 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych. Treść oferty nie w pełni odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niewłaściwe rubryki formularza cenowego (niezgodność przedmiotowa i ilościowa)

2.         Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania: nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3.         Informacja o terminie, w którym może być zawarta umowa:

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, umowa może być zawarta w terminie „nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8”.

O terminie zawarcia umowy wybrani Wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie. 

 

                                                                                                               /-/  Irena Marta Kicińska

………………………………….

kierownik Zamawiającego

 

 
Zalaczniki:
informacja-str.1-001.rar
informacja-str.2-001.rar
informacja-str.3-001.rar
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska