http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Drukuj strone
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
ZARZĄDZENIA 
 
data publikacji:  02-03-2010 | 12:25
data ostatniej modyfikacji:  02-03-2010 | 12:25
data wytworzenia dokumentu:  02-03-2010
autor dokumentu: Alicja Sroczyńska
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko
   
Zarządzenie wewnętrzne nr 07 /2009 02.03.2010

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE

NR 07 /2009

Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2009 ROKU

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU

W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.

Nr 223, poz. 1655; zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058; Nr 220 poz. 1420) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję z dniem 10.09.2009 r. komisję przetargową do przygotowywania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2009/2010”
w ilości 100.000,00 litrów o wartości powyżej 14 000,00 Euro do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Osieku
w składzie:

1) Anna Bojarska– przewodniczący komisji,

2) Alicja Sroczyńska – członek komisji – sekretarz,

3) Mariola Golańska– członek komisji.

§ 2

Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1)      dokonanie oceny ofert pod kątem spełniania wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia,

2)      nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji,

3)      dokonanie oceny merytorycznej ofert.

§ 3

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

1)      dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełniania wymagań formalnych,

2)      sporządzenie protokołu postępowania,

3)      przygotowanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania,

4)      dokonanie oceny merytorycznej ofert.

§ 4

Do zadań członka komisji, o którym mowa w § 1, należy w szczególności:

1)      dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych i finansowych,

2)      dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności,

3)      dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełniania przez nich wymagań formalno-prawnych,

4)      dokonanie oceny merytorycznej ofert.

§ 5

Szczegółowe zadania komisji przetargowej oraz tryb jej pracy określa regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  w Osieku

 

/-/ mgr Irena Marta Kicińska

 
Zalaczniki:
regulamin.pdf
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska