http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Drukuj strone
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
ZARZĄDZENIA 
 
data publikacji:  02-03-2010 | 12:18
data ostatniej modyfikacji:  02-03-2010 | 12:18
data wytworzenia dokumentu:  02-03-2010
autor dokumentu: Alicja Sroczyńska
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko
   
Zarządzenie wewnętrzne nr 06/2009 02.03.2010

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE

 Nr 06/2009 

Dyrektora Zespołu Szkół

im. Jana Pawła II w Osieku

z dnia 23 września 2009 roku

 

 

w sprawie ustalenia stawki kosztów przejazdu za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy użytego w podróży służbowej dla pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.

 

Na podstawie § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 poz. 1990 z późn. zm.) w związku z § 2  Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Ustalam następujące stawki kosztów przejazdu za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy użytego w podróży służbowej dla pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku:

1)      dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3
– 0,4994 zł/ km;

2)      dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 900 cm3
– 0,5660 zł/km.

 

 

§ 2

Pracownik może wykorzystać do podróży służbowej samochód niebędący własnością pracodawcy po uzyskania zgody pracodawcy.

 

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Osieku

 

/-/ mgr Irena Marta Kicińska

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska