http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Drukuj strone
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
ZARZĄDZENIA 
 
data publikacji:  02-03-2010 | 12:11
data ostatniej modyfikacji:  02-03-2010 | 12:11
data wytworzenia dokumentu:  02-03-2010
autor dokumentu: Alicja Sroczyńska
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko
   
Zarządzenie nr 04/2009 02.03.2010

Zarządzenie Nr 04/2009

Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 z dnia 01 lipca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania

dokumentów finansowo-księgowych

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

Na podstawie art. 44 ust. 1 i art. 47 ust. 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z poźn. zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 5 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego Instrukcję obiegu, kontroli
i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Osieku
stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zobowiązuje wszystkich pracowników, których z tytułu powierzonych im obowiązków instrukcja dotyczy, do zapoznania się z w/w instrukcją i przestrzegania w pełni zawartych
w niej postanowień.

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 lipca 2009 roku.

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Osieku

 

/-/ mgr Irena Marta Kicińska

 

 
Zalaczniki:
instrukcja-z4-.pdf
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska