http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Drukuj strone
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
ZARZĄDZENIA 
 
data publikacji:  02-03-2010 | 11:57
data ostatniej modyfikacji:  02-03-2010 | 11:57
data wytworzenia dokumentu:  02-03-2010
autor dokumentu: Alicja Sroczyńska
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko
   
Zarządzenie wewnętrzne nr 02/2009 02.03.2010

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 02/2009

Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

z dnia 1 lipca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt
dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła w Osieku

 

Na podstawie:

-              art. 39 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.),

-              § 1.1  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 – tekst jednolity z póź. zm.),

-              ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.  U. Nr 38, poz. 173 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam do stosowania w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku „Instrukcję kancelaryjną, postępowania z dokumentacją i obiegu dokumentacji w szkole” - stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wprowadzam do stosowania w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku „Rzeczowy wykaz akt” - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  w Osieku

 

/-/ mgr Irena Marta Kicińska

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-instrukcja-kancelaryjna.pdf
zalacznik-nr-2-rzeczowy-wykaz-akt.pdf
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska