http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół Osiek
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY
UCZNIOWIE
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
Strona główna 
 

 

Witamy
 
w Biuletynie Informacji Publicznej
 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
 
w Osieku
 
 
 
 
Nasz adres:
ZESPÓŁ Szkół IM. JANA PAWŁA II
W OSIEKU
28-221 Osiek ul. Wolności 24A
Tel./fax (15) 867-12-01
 
 
strona www: www.zsosiek.pl
strona BIP: www.bip.zsosiek.pl
 
 
Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej  i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.
 
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

 
 
Aktualne
25.09.2015
Informacja o wynikach postępowania na dostawę środków czystości
>>>
16.09.2015
Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości
>>>
30.06.2014
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>>>

Zakończone
07.07.2015
Wyniki przetargu
>>>
29.06.2015
Wyjaśnieni treści SIWZ
>>>
24.06.2015
Ogłoszenie przetargu na olej opałowy 2015
>>>
04.08.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Dostawę produktów żywnościowych do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 2014/2015"
Więcej>>> >>>
18.07.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę produktów żywnościowych do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 2014/2015”
>>> >>>
18.06.2014
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
>>>
18.06.2014
Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ na "Dostawę oleju opałowego do budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku"
>>>
17.06.2014
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 17.06.2014.
>>>
12.06.2014
Przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju opałowego do budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
>>>
01.07.2013
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego 2013
>>>

 
 


administrator strony: Tomasz Zawada Interaktywna Polska