http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
Strona główna 
 

 

Witamy
 
w Biuletynie Informacji Publicznej
 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
 
w Osieku
 
 
 
 
Nasz adres:
ZESPÓŁ Szkół IM. JANA PAWŁA II
W OSIEKU
28-221 Osiek ul. Wolności 24A
Tel./fax (15) 867-12-01
 
 
strona www: www.zsosiek.pl
strona BIP: www.bip.zsosiek.pl
 
 
Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej  i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.
 
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

 
 
Aktualne
18.07.2018
Informacja
>>>
03.11.2017
Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego.
>>>
30.06.2014
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>>>

Zakończone
10.05.2019
Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. >>>

 
 


Interaktywna Polska