http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół Osiek
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY
UCZNIOWIE
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
Strona główna 
 

 

Witamy
 
w Biuletynie Informacji Publicznej
 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
 
w Osieku
 
 
 
 
Nasz adres:
ZESPÓŁ Szkół IM. JANA PAWŁA II
W OSIEKU
28-221 Osiek ul. Wolności 24A
Tel./fax (15) 867-12-01
 
 
strona www: www.zsosiek.pl
strona BIP: www.bip.zsosiek.pl
 
 
Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej  i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.
 
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

 
 
Aktualne
19.10.2016
Informacja o wyborze oferty - art. spożywcze 2 przetarg
>>>
17.10.2016
Informacjia o unieważnieniu czynności wyboru -spożywcze.
>>>
12.10.2016
Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu części postępowania - art. spożywcze
>>>
21.09.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawę oleju opałowego...
>>>
20.09.2016
Informacja z otwarcia ofert przetargowych na "Dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku"
>>>
20.09.2016
Informacja o pomyłkowym podaniu informacji z otwarcia ofert
>>>
19.09.2016
Informacja z otwarcia ofert przetargowych na "Dostawę artykułów spożywczych do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 2016-2017"
>>>
14.09.2016
Pytanie i odpowiedz do spożywcze 2 postępowanie.
>>>
11.09.2016
Drugi przetarg na artykuły spożywcze
>>>
06.09.2016
Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego 2016/2017
>>>
30.06.2014
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>>>

 
 


administrator strony: Tomasz Zawada Interaktywna Polska